Privalomų darbų sąrašas

Pasirašykite sutartį su mumis ir būsite garantuoti, kad Jūsų namo šilumos ūkio priežiūra bus atliekama vadovaujantis visais LR įstatymais!

Šilumos ūkio priežiūros sutarties 1 priedas 2020 m. redakcija

Šilumos punktai, skirti gyvenamiesiems pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti, turi būti prižiūrimi (eksploatuojami) teisės aktų nustatyta tvarka. Juos gali eksploatuoti tik asmenys, turin
tys Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo atestatą (licesijuojama veikla).

Įstatyme numatoma, už ką atsakinga įmonė, kuri prižiūri pastato šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemas. Būtiniausi darbai ir atsakomybės, kurios numatytos įstatyme, turi būti sutartyje su šilumos ūkį prižiūrinčiu juridiniu asmeniu. Jei sutartyje nėra šių punktų, reiškia, Jūsų šilumos punkto prižiūrėtojas vengia atsakomybės ir nesilaiko įstatymuose nustatytos tvarkos.

Privalomų darbų sąrašas būtinai bus sutartyje, kurią pasirašysite su mumis.

Silumos ukio prieziura šilumos ūkio priežiūra paslaugos šilumos ūkio prižiūrėtojas silumos ukio priziuretojas daugiabučių namų šilumos punkto priežiūra daugiabučių namų šilumos punktų priežiūra silumos punktu prieziura šilumos punktų priežiūra
Silumos ukio prieziura šilumos ūkio priežiūra paslaugos šilumos ūkio prižiūrėtojas silumos ukio priziuretojas daugiabučių namų šilumos punkto priežiūra daugiabučių namų šilumos punktų priežiūra silumos punktu prieziura šilumos punktų priežiūra
Silumos ukio prieziura šilumos ūkio priežiūra paslaugos šilumos ūkio prižiūrėtojas silumos ukio priziuretojas daugiabučių namų šilumos punkto priežiūra daugiabučių namų šilumos punktų priežiūra silumos punktu prieziura šilumos punktų priežiūra